Het belang van communicatie

Het belang van communicatie

Dat goede communicatie belangrijk is hoef ik je vast niet te vertellen. Vooral wanneer je lastige of schurende gesprekken voert, draait alles om communicatie. Wist je dat je door je eigen communicatie te verbeteren het wederzijds begrip tijdens een gesprek kunt vergroten? En daarmee veel irritatie en gedoe kunt voorkomen?  Goed dus om eens stil te staan bij hoe de communicatie in jouw school verloopt. En waar jij die kunt verbeteren. Ik neem je mee langs de belangrijkste punten van communicatie binnen een school.

1. Luisteren en empathie: Goede communicatie begint met luisteren. Als docent en schoolleider weet je ongetwijfeld dat het belangrijk is om goed te luisteren. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Goed luisteren? Want alleen maar aanhoren wat de ander zegt en vervolgens met je eigen verhaal verder gaan is niet luisteren. In lastige gesprekken is het belangrijk om te begrijpen hoe de andere partij zich voelt en wat hun zorgen zijn. Door empathisch te luisteren, leg je een basis voor wederzijds begrip. Als iemand zegt: ‘Ik voel me chagerijnig’ dan kun je antwoorden: ‘Dat snap ik, je had net ook zo’n drukke klas’. Je kunt ook kijken of je de ander beter kunt begrijpen: ‘Chagerijnig? Waardoor voel je je chagerijnig?’. Goed luisteren is een kunst. En als je die eenmaal beheerst, gaat het bijna als vanzelf.

2. Duidelijke communicatie: Door vage taal en dubbelzinnigheid te vermijden, weet de ander wat die aan je heeft. Duidelijkheid in wat je wilt overbrengen en wat je van anderen verwacht, helpt misverstanden te voorkomen. Dit geldt zowel voor mondelinge als schriftelijke communicatie. Laat dat wollige taalgebruik maar achterwege en leg je focus op de essentie.

3. Het gebruik van DISC: DISC een handig hulpmiddel bij het verhogen van de effectiviteit van je communicatie. DISC kan je inzicht geven in de communicatiestijl van jezelf en in die van anderen. Dankzij dit inzicht kun jij je communicatiestijl aanpassen aan de behoeften van anderen. Hierdoor ontstaat meer wederzijds begrip. Je zult merken dat samenwerking soepeler verloopt, lastige gesprekken minder lastig worden en dat er flow gaat ontstaan.

4. Constructieve feedback: In een gesprek kun je van de gelegenheid gebruik maken om constructieve feedback te geven en te vragen. Het is daarbij belangrijk dat je je feedback op een opbouwende manier te formuleert. Richt je feedback op het gedrag en niet op de persoon. Hierdoor is de kans groter dat je feedback wordt opgepakt en er ook daadwerkelijk iets mee gedaan wordt. En alleen als er iets met je feedback gedaan wordt, is feedback nuttig. Anders had je net zo goed niets kunnen zeggen.

5. Conflictresolutie: Op school ontstaan dagelijks conflicten. Soms kleine meningsverschillen, soms conflicten die normen en waarden raken.  En de een gaat een conflict niet uit de weg en denkt: ‘Kom maar op’. De ander vindt conflicten spannend en vermijd ze liever door bijvoorbeeld sociaal wenselijk gedrag te vertonen. Het vergroten van het wederzijdse begrip tijdens een conflict is de sleutel tot het oplossen ervan. Op deze manier worden relaties niet beschadigd tijdens lastige gesprekken. De relatie wordt eerder versterkt.

Denk jij nou: Ik wil aan de slag met mijn communicatie? Of met de communicatie van alle onderwijsprofessionals op school? Dan heb ik goed nieuws voor je. Mijn training: ‘Vergroot wederzijds begrip in de klas’ valt binnen een subsidieregeling waardoor scholen deze training 100% vergoed krijgen. Ben je benieuwd of deze training iets voor jou of jouw team is? Neem dan direct contact met me op.

Rik Smale

Reacties zijn gesloten.