PRIVACY STATEMENT RikSmale

RikSmale.nl bevat informatie over Rik Smale en over het aanbod van zijn diensten.

Bescherming persoonsgegevens

RikSmale.nl respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar bezoekers. Bij de uitvoering van onze activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens dan ook van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Daarbij houdt RikSmale.nl zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Gebruik van persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door RikSmale.nl gebruikt om je gericht te informeren over onderwerpen die voor jou interessant kunnen zijn. Stel je geen prijs (meer) op deze informatie, dan kun je dat kenbaar maken door een mail te sturen naar mail@riksmale.nl.

RikSmale.nl verkoopt je gegevens niet

RikSmale.nl verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. Als ik jouw gegevens verwerk of deel doe ik dit omdat ik:

  • Ze nodig heb voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst met jou,
  • Daartoe wettelijk verplicht ben,
  • Daarvoor toestemming van jou heb gekregen,
  • Daar een gerechtvaardigd belang bij zou kunnen hebben.

Wat zijn jouw rechten als je je gegevens met RikSmale.nl deelt?

  • Je mag je gegevens inzien. Zo kun je checken wat ik voor informatie van jou bezit
  • Je mag je gegevens laten aanpassen of laten verwijderen
  • Je kunt de toestemming die je gegeven hebt beperken of zelfs intrekken.
  • Je hebt het recht vergeten te worden. In sommige gevallen mag ik je verzoek weigeren, bijvoorbeeld als je mij vraagt je gegevens te wissen, maar ik die nodig heb voor belastingtechnische redenen of als bewijs bij klachten. Als dit het geval is, hoor je dat zo snel mogelijk van mij.
  • Je hebt recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens). Dit houdt in dat je het recht hebt de persoonsgegevens die je hebt verstrekt aan een andere partij over te laten dragen. Hierdoor kun je makkelijker van dienstverlener veranderen,
  • Je hebt recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Waar worden je gegevens opgeslagen?

Je gegevens worden opgeslagen in een database die op een beveiligde server staat en is beveiligd met een inlognaam + wachtwoord. Hiervoor maken wij gebruik van eigen systemen en van diensten van derden.

Cookies

Om informatie over het gedrag van websitebezoekers te verkrijgen, maak ik gebruik van Google Analytics. Deze analytics geven mij inzicht in activiteiten van bezoekers.