Voorbeelden van kernkwadranten

Voorbeelden van kernkwadranten

Hieronder lees je enkele voorbeelden van uitgewerkte kernkwadranten. Je ziet bij verschillende kernkwaliteiten hun valkuilen, allergieën en uitdagingen staan. Heb jij veel last van mensen die in je allergie zitten? Of pas jij je kwaliteit te vaak toe waardoor je zo je valkuil inloopt? Focus in beide gevallen op je uitdaging. Wanneer je je uitdaging weet toe te passen, komt je kwaliteit meer tot zijn recht. Je komt achter je uitdaging door een kernkwadrant in te vullen. Lees hier meer over kernkwadranten.

Wanneer jij een bepaalde kwaliteit anders interpreteert, kan het kwadrant er anders uit komen te zien. Lees de onderstaande uitwerkingen dan ook niet als een vastgegeven, maar als een mogelijke invulling van een kernkwadrant. Staat jouw kernkwaliteit niet in onderstaand rijtje met voorbeelden? Vul het kernkwadrant dan voor jezelf in of stuur me een berichtje via het contactformulier. Dan kijken we samen naar jouw kernkwadrant, zodat jij kunt gaan focussen op jouw uitdaging.

Kernkwaliteit

Valkuil

Allergie

Uitdaging

Aanpassingsvermogen

Onderdanigheid

Dictatoriaal

Initiatief

Accuratesse

Pietluttigheid

Warrigheid

Creativiteit

Analytisch

Gevoelsarm

Sentimenteel

Gevoelig

Behoedzaamheid

Besluiteloosheid

Onbezonnenheid

Slagvaardig

Behulpzaam

Opoffering

Egoïsme

Autonomie

Bemiddelen

Redden

Star

Nieuwsgierig

Bescheidenheid

Onzichtbaarheid

Arrogant

Profileren

Betrouwbaar

Saai

Arbitrair

Innovatief

Creatief

Chaos

Omgaan met formaliteiten

Planmatig werken

Direct

Directief

On echt

Tact

Empathisch

Pleasen

Hardvochtig

Loslaten

Flexibel

Niet kritisch

Bekrompen

Standpunt kiezen

Gedreven

Fanatiek

Passief

Nuchterheid

IJverig

Gemakzuchtig

Te veel hooi op de vork

Grenzen stellen

Makkelijke prater (spontaan)

Impulsief

Geremdheid

Bedachtzaamheid

Open(hartig)

Naïef

Gereserveerdheid

Zakelijkheid

Organisatievermogen

Dwingend

Wispelturig

Flexibiliteit

Praktisch

Impulsief

Theoretisch

Geduldig

Rationeel

Afstandelijk

Impulsief

Betrokken

Relativeringsvermogen

Onzichtbaar

Opgeblazen

Overtuigd

Vastberaden

Weifelend

Star

Onderzoekend

Verantwoordelijk

Veeleisend

Impulsief

Schikken

Weloverwogen

Twijfelen

Arrogant

Zelfverzekerdheid

Hoe ga jij om met je allergie?

We hebben allemaal onze kwaliteiten. Een kwaliteit is een positieve eigenschap die je van nature bezit. Deze eigenschap komt van binnenuit, je doet dit als het ware vanzelf. Een kwaliteit is verder te ontwikkelen. Op deze manier kun je je kwaliteit steeds beter inzetten.

Daniël Ofman is zich verder gaan verdiepen in kwaliteiten. Kwaliteiten die jou kenmerken, noemt hij kernkwaliteiten. Deze kwaliteiten kenmerken jou als persoon. Daniël Ofman onderzocht hoe kernkwaliteiten samenhangen met valkuilen, allergieën en uitdagingen. Hij kwam tot de conclusie dat deze met elkaar verbonden zijn. En dat je die verbondenheid inzichtelijk kunt maken middels een kwadrant.

We gaan een kernkwadrant invullen om te laten zien welk inzicht dat geeft. Als voorbeeld nemen we de kernkwaliteit zorgzaamheid.

📌Zorgzaamheid is een kernkwaliteit die door veel mensen gewaardeerd wordt. Als je deze kernkwaliteit bezit Je geeft aandacht aan mensen en dingen die belangrijk voor je zijn.

📌Wanneer je deze kernkwaliteit te vaak op ongepaste momenten inzet, wordt het je valkuil. Je kernkwaliteit heeft dan geen positieve uitwerking, maar juist een negatieve. De kernkwaliteit zorgzaamheid slaat dan door naar de valkuil betutteling.

📌Betutteling wordt over het algemeen als negatief ervaren. Het positief tegenovergestelde van betutteling is loslaten. Wanneer jij de kernkwaliteit zorgzaamheid te vaak inzet, is het voor jou de uitdaging om meer te leren loslaten.

📌Wanneer je te veel loslaat, of op ongepaste momenten, slaat loslaten door naar onverschilligheid. Onverschilligheid wordt over het algemeen als negatief ervaren. En mensen met de kernkwaliteit zorgzaamheid kunnen een allergie voelen voor voor mensen die onverschillig gedrag vertonen.

Die allergie ontstaat doordat onverschilligheid precies tegenovergesteld staat aan zorgzaamheid. Je zou dat het andere uiterste kunnen noemen. Dankzij een kernkwadrant word jij je bewust van je kernkwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen.

Zelf aan de slag

Je kunt dit kernkwadrant invullen voor elke andere kernkwaliteit. Je hoeft niet te beginnen bij een kwaliteit. In plaats daarvan kun je ook met een allergie beginnen bijvoorbeeld. Op deze pagina vind je voorbeelden van ingevulde kernkwadranten.

Wanneer je inzicht hebt gekregen in je eigen kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën, kun je ermee aan de slag. Wanneer je kernkwaliteit zorgzaamheid is, en een van je collega’s toont veel onverschilligheid, kun je een volgende bespreking met deze collega voorbereiden met hulp van het ingevulde kernkwadrant.

Leg daarbij de focus dan op je uitdaging: loslaten. Schrijf op wat je tijdens de volgende bespreking kunt doen om meer los te laten. Misschien helpt het jou om letterlijk op je handen te gaan zitten bijvoorbeeld. En reflecteer na de bespreking of het je gelukt is om meer te focussen op loslaten.

Verwacht niet dat je tijdens je eerste oefening gelijk je uitdaging beheerst. Dit kost tijd. Oefen dan ook zoveel mogelijk en geef niet op.

Mensen in je allergie

Zitten sommige mensen behoorlijk in jouw allergie? Dan weet je nu wat je te doen staat.

📌Maak door middel van een kernkwadrant inzichtelijk welke kernkwaliteit van jou bij deze allergie hoort. Breng vervolgens ook de valkuil en de uitdaging in beeld.

📌Wanneer iemand zich in jouw allergie bevindt, zul je merken dat je snel in je valkuil schiet. Je hiervan bewust worden is de eerste stap.

📌De volgende stap is het verleggen van je focus. Zodra je merkt dat iemand zich in jouw allergie bevindt, focus je dan op je uitdaging. Daardoor blijf jij meer bij jezelf en blijf je uit je valkuil.

Je zult merken dat je langzamerhand steeds minder heftig reageert op mensen die zich in jouw allergie bevinden. Gun jezelf daarvoor wel een beetje tijd, Rome is immers ook niet in één dag gebouwd 😉.

Heb je vragen naar aanleiding van je eigen kernkwaliteiten?
Of wil je weten hoe jij aan de slag kunt met jouw uitdagingen?
Neem dan contact met me op.