Tag op ontwikkelen

Christie en haar collega

‘Ojee …’ Christie ziet haar collega Peter op zich aflopen. Christie wilde net beginnen aan het bijwerken van haar LVS. Ze had daar het laatste uurtje op deze dinsdagmiddag voor gereserveerd, zodat ze morgen met een bijgewerkt LVS de leerlingbesprekingen in kan gaan.

Terwijl ze inlogt in haar LVS, ziet ze Peter op zich aflopen. Tegen beter weten in, hoopt ze nog dat Peter haar voorbij loopt. Helaas. Peter pakt de stoel naast haar vast en terwijl hij gaat zitten begint hij al te praten. Zucht. Christie weet dat als Peter eenmaal begint, hij maar door blijft praten. En praten. En praten. Je komt er gewoon niet tussen. Ze voelt alle energie wegvloeien.

Christie is een beetje introvert. Niet dat ze haar mening nooit geeft of zich niet laat horen, ze werkt gewoon liever in alle rust door en ze vermijd conflicten of gedoe zoveel mogelijk. En dat maakt het contact met Peter zo lastig. Peter is een extravert type. Hij praat honderduit, treed graag op de voorgrond en weet van geen ophouden.

Christie vraagt zich wel eens af waar Peter zijn ‘sociale antennes’ zitten. Hoezeer ze ook haar best doet om Peter aan te geven dat ze graag wil doorwerken, Peter lijkt elke hint van haar te missen. Om Peter in de rede te vallen én aan te geven dat ze het gesprek wil stoppen vindt ze spannend. Want daar kan Peter wat van vinden. En dat kan ‘gedoe’ opleveren.

Wil jij, net als Christie, weten hoe je dit soort situaties zonder gedoe tot een goed einde brengt? Schrijf je dan in voor de training: ‘Wederzijds begrip’. In deze training wordt jij je bewust van je eigen manier van communiceren, leer jij herkennen hoe anderen communiceren én hoe je daar het beste mee om kunt gaan.

Christie heeft dezer training 9 maanden geleden gevolgd en geeft nu aan dat zij de inzichten uit deze training nog dagelijks toepast. Zowel op haar werk in contact met haar leerlingen en collega’s, alsook thuis in contact met familie en vrienden.

De training bestaat uit het invullen van één vragenlijst, gevolgd door twee gesprekken van één tot anderhalf uur. Deze gesprekken kunnen online of op locatie gevoerd worden. Wil je deze training als team volgen of heb je andere wensen? In overleg is veel mogelijk.

Stuur me een bericht als je meer informatie wilt ontvangen of als je eens wilt sparren over de mogelijkheden. Wees er snel bij. Momenteel kun je de training nog 100% vergoed krijgen dankzij een subsidieregeling.

Valerie en haar leerlingen

Valerie heeft de boel in haar klas op orde. Toch zijn er leerlingen waar zij werkelijk waar niets van begrijpt.

Valerie is bijna de wandelende ‘relatie gaat voor prestatie’ spreuk. Ze probeert bij iedereen iets te vinden om de relatie tussen haar en de ander te versterken. Dit lukt bij veel leerlingen. Toch zijn er altijd leerlingen bij wie dat niet lukt.

Deze leerlingen lijken elk gesprek wat niet direct over de prestatie gaat teveel te vinden. Ongeduldig zitten ze het gesprek uit. Valerie probeert van alles om contact te maken. Zo vraagt ze naar hobby’s, sport, thuissituatie etc. Niets lijkt te werken. De leerlingen zitten het gesprek ongeduldig uit. Ze lijken wel onbereikbaar voor haar.

Valerie heeft geleerd om anderen te behandelen zoals ze zelf behandeld wil worden. Dat klinkt heel goed en positief. Maar als iemand anders in elkaar steekt dan jij, wil die waarschijnlijk ook anders behandeld worden.

In de training ‘Vergroot wederzijds begrip in de klas’ leer je hoe je met verschillende leerlingen kunt communiceren. Ook leer je hoe je leerlingen (én collega’s 😉) kunt trainen in hoe ze jou het beste kunnen benaderen. Zelfs zonder dat ze doorhebben dat jij ze daarin traint. En het leuke is dat je deze training 100% vergoed kunt krijgen als je werkzaam bent in het PO, VO of MBO.

Benieuwd naar meer informatie?
Klik op de button hieronder.

Het belang van communicatie

Dat goede communicatie belangrijk is hoef ik je vast niet te vertellen. Vooral wanneer je lastige of schurende gesprekken voert, draait alles om communicatie. Wist je dat je door je eigen communicatie te verbeteren het wederzijds begrip tijdens een gesprek kunt vergroten? En daarmee veel irritatie en gedoe kunt voorkomen?  Goed dus om eens stil te staan bij hoe de communicatie in jouw school verloopt. En waar jij die kunt verbeteren. Ik neem je mee langs de belangrijkste punten van communicatie binnen een school.

1. Luisteren en empathie: Goede communicatie begint met luisteren. Als docent en schoolleider weet je ongetwijfeld dat het belangrijk is om goed te luisteren. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Goed luisteren? Want alleen maar aanhoren wat de ander zegt en vervolgens met je eigen verhaal verder gaan is niet luisteren. In lastige gesprekken is het belangrijk om te begrijpen hoe de andere partij zich voelt en wat hun zorgen zijn. Door empathisch te luisteren, leg je een basis voor wederzijds begrip. Als iemand zegt: ‘Ik voel me chagerijnig’ dan kun je antwoorden: ‘Dat snap ik, je had net ook zo’n drukke klas’. Je kunt ook kijken of je de ander beter kunt begrijpen: ‘Chagerijnig? Waardoor voel je je chagerijnig?’. Goed luisteren is een kunst. En als je die eenmaal beheerst, gaat het bijna als vanzelf.

2. Duidelijke communicatie: Door vage taal en dubbelzinnigheid te vermijden, weet de ander wat die aan je heeft. Duidelijkheid in wat je wilt overbrengen en wat je van anderen verwacht, helpt misverstanden te voorkomen. Dit geldt zowel voor mondelinge als schriftelijke communicatie. Laat dat wollige taalgebruik maar achterwege en leg je focus op de essentie.

3. Het gebruik van DISC: DISC een handig hulpmiddel bij het verhogen van de effectiviteit van je communicatie. DISC kan je inzicht geven in de communicatiestijl van jezelf en in die van anderen. Dankzij dit inzicht kun jij je communicatiestijl aanpassen aan de behoeften van anderen. Hierdoor ontstaat meer wederzijds begrip. Je zult merken dat samenwerking soepeler verloopt, lastige gesprekken minder lastig worden en dat er flow gaat ontstaan.

4. Constructieve feedback: In een gesprek kun je van de gelegenheid gebruik maken om constructieve feedback te geven en te vragen. Het is daarbij belangrijk dat je je feedback op een opbouwende manier te formuleert. Richt je feedback op het gedrag en niet op de persoon. Hierdoor is de kans groter dat je feedback wordt opgepakt en er ook daadwerkelijk iets mee gedaan wordt. En alleen als er iets met je feedback gedaan wordt, is feedback nuttig. Anders had je net zo goed niets kunnen zeggen.

5. Conflictresolutie: Op school ontstaan dagelijks conflicten. Soms kleine meningsverschillen, soms conflicten die normen en waarden raken.  En de een gaat een conflict niet uit de weg en denkt: ‘Kom maar op’. De ander vindt conflicten spannend en vermijd ze liever door bijvoorbeeld sociaal wenselijk gedrag te vertonen. Het vergroten van het wederzijdse begrip tijdens een conflict is de sleutel tot het oplossen ervan. Op deze manier worden relaties niet beschadigd tijdens lastige gesprekken. De relatie wordt eerder versterkt.

Denk jij nou: Ik wil aan de slag met mijn communicatie? Of met de communicatie van alle onderwijsprofessionals op school? Dan heb ik goed nieuws voor je. Mijn training: ‘Vergroot wederzijds begrip in de klas’ valt binnen een subsidieregeling waardoor scholen deze training 100% vergoed krijgen. Ben je benieuwd of deze training iets voor jou of jouw team is? Neem dan direct contact met me op.

Voorbeelden van kernkwadranten

Voorbeelden van kernkwadranten

Hieronder lees je enkele voorbeelden van uitgewerkte kernkwadranten. Je ziet bij verschillende kernkwaliteiten hun valkuilen, allergieën en uitdagingen staan. Heb jij veel last van mensen die in je allergie zitten? Of pas jij je kwaliteit te vaak toe waardoor je zo je valkuil inloopt? Focus in beide gevallen op je uitdaging. Wanneer je je uitdaging weet toe te passen, komt je kwaliteit meer tot zijn recht. Je komt achter je uitdaging door een kernkwadrant in te vullen. Lees hier meer over kernkwadranten.

Wanneer jij een bepaalde kwaliteit anders interpreteert, kan het kwadrant er anders uit komen te zien. Lees de onderstaande uitwerkingen dan ook niet als een vastgegeven, maar als een mogelijke invulling van een kernkwadrant. Staat jouw kernkwaliteit niet in onderstaand rijtje met voorbeelden? Vul het kernkwadrant dan voor jezelf in of stuur me een berichtje via het contactformulier. Dan kijken we samen naar jouw kernkwadrant, zodat jij kunt gaan focussen op jouw uitdaging.

Kernkwaliteit

Valkuil

Allergie

Uitdaging

Aanpassingsvermogen

Onderdanigheid

Dictatoriaal

Initiatief

Accuratesse

Pietluttigheid

Warrigheid

Creativiteit

Analytisch

Gevoelsarm

Sentimenteel

Gevoelig

Behoedzaamheid

Besluiteloosheid

Onbezonnenheid

Slagvaardig

Behulpzaam

Opoffering

Egoïsme

Autonomie

Bemiddelen

Redden

Star

Nieuwsgierig

Bescheidenheid

Onzichtbaarheid

Arrogant

Profileren

Betrouwbaar

Saai

Arbitrair

Innovatief

Creatief

Chaos

Omgaan met formaliteiten

Planmatig werken

Direct

Directief

On echt

Tact

Empathisch

Pleasen

Hardvochtig

Loslaten

Flexibel

Niet kritisch

Bekrompen

Standpunt kiezen

Gedreven

Fanatiek

Passief

Nuchterheid

IJverig

Gemakzuchtig

Te veel hooi op de vork

Grenzen stellen

Makkelijke prater (spontaan)

Impulsief

Geremdheid

Bedachtzaamheid

Open(hartig)

Naïef

Gereserveerdheid

Zakelijkheid

Organisatievermogen

Dwingend

Wispelturig

Flexibiliteit

Praktisch

Impulsief

Theoretisch

Geduldig

Rationeel

Afstandelijk

Impulsief

Betrokken

Relativeringsvermogen

Onzichtbaar

Opgeblazen

Overtuigd

Vastberaden

Weifelend

Star

Onderzoekend

Verantwoordelijk

Veeleisend

Impulsief

Schikken

Weloverwogen

Twijfelen

Arrogant

Zelfverzekerdheid