Wanneer was geluk voor jou heel gewoon?

Wanneer was geluk voor jou heel gewoon?

Ik spreek regelmatig met mensen die weer ‘gelukkig’ willen zijn. Ze voelen zich ongelukkig, geven aan dat ze niet weten wat geluk voor hen is, of zoeken zo hard naar geluk en snappen niet dat ze het maar niet kunnen vinden.

Voordat je ‘op zoek kunt naar geluk’, is het goed om eens stil te staan bij wat geluk eigenlijk is. Wikipedia geeft als omschrijving:

‘Geluk (of gelukkig zijn) kan worden omschreven als het tevreden zijn met de huidige levensomstandigheden. Hierbij kunnen er verschillende positieve emoties aanwezig zijn, zoals vreugde, vredigheid, ontspannenheid en vrolijkheid.’

Geluk draait dus om tevreden zijn met je huidige leefomstandigheden. Ben jij dat? Waarmee ben je wel gelukkig? En waarmee niet?

Wanneer je niet gelukkig bent met je huidige leefomstandigheden, kun je je zelf afvragen wat je nog mist in je leven. Probeer zo concreet mogelijk te verwoorden wat je mist.

Wat wil je meer ten opzichte van nu? Dat kan iets tastbaars zijn, bijvoorbeeld ik wil meer planten in mijn huis. Het kan ook iets ontastbaars zijn, bijvoorbeeld ik wil meer uitgedaagd worden in mijn werk.

Belangrijk is dat je je doel positief benoemd. Ga dus op zoek naar wat je meer wilt. En benoem niet wat je minder wilt. Bijvoorbeeld: als je minder afspraken in een week wilt maken, wat wil je dan meer? Wil je meer ruimte om te kunnen sporten? Meer ruimte voor je gezin inruimen? Meer ruimte voor spontane afspraken? etc.

Zodra je weet wat je meer wilt, kun je vervolgens daar de focus op leggen. Gun jezelf vervolgens de tijd om naar je doel te werken.

👉 Stel je wilt meer gelukkige momenten ervaren.

Sta dan regelmatig stil bij jouw leven. Wat waardeer je nu aan het leven dat je leeft?

Schrijf deze dingen voor jezelf op, teken ze of maak er een foto van. Plaats deze items zo in je huis dat je ze regelmatig ziet. Op die manier herinner je jezelf steeds weer aan dat wat jij waardeert in jouw leven.

Wanneer je na een tijdje weer stilstaat bij je leven, kan het zijn dat je items uit je huis weghaalt, of er juist items aan toevoegt. Huidige omstandigheden kunnen veranderen en daarmee je geluksgevoel natuurlijk ook.

Wanneer was geluk voor jou heel gewoon?

Rik Smale

Reacties zijn gesloten.