Wat is jouw volgende stap?

Wat is jouw volgende stap?

Soms weet je wel dat je iets anders wilt. Maar wat dat nou precies is? Of hoe je dat kunt vormgeven? Antwoorden op deze vragen zijn niet altijd gemakkelijk te geven. Daardoor kun je het gevoel krijgen dat je stil komt te staan.

Om weer in beweging te komen is het nodig om te focussen. Die focus kun je verkrijgen door helemaal terug te gaan naar jouw kern. Waarom ben je op aarde? Wat is jouw missie?

Kern

Wanneer je tot je kern bent gekomen, kun je een doel formuleren. Wat is het dat je anders wilt? Formulier dit doel zo concreet mogelijk. Hoe ziet het eruit wanneer jij je doel hebt behaald? Wanneer je je doel goed geformuleerd hebt, zul je merken dat je meer energie voelt. Je krijgt zin om in beweging te komen.

Maar met het formuleren van je doel alleen ben je er nog niet. Je zou kunnen proberen om dat doel in 1x te bereiken. De ervaring leert dat dat in de meeste gevallen niet haalbaar is.

Kleine stappen

Je kunt de weg naar je doel opdelen in kleine tussenstappen. Deze tussenstappen kun je globaal omschrijven en hoeven dus niet tot op detail ingevuld te worden. Het kan namelijk best zo zijn dat deze tussenstappen nog veranderen tijdens het bewegen naar je doel.

Als het goed is weet je nu waar je naar toe wilt (wat je doel is) en welke weg je ongeveer wilt gaan bewandelen. Dan is het zaak om je startpunt nog eens goed vast te stellen. Waar sta je nu? Wat denk je? Wat doe je? Hoe voel je je daarbij? Wat geloof je nu over jezelf?

Vervolgens ga je de eerstvolgende stap naar je doel heel concreet maken. Wat ga je doen? Wanneer ga je dat doen? Met wie ga je dat doen? Hoe kun je controleren of je de stap ook gemaakt hebt? Is de stap zoals je hem nu hebt geformuleerd ook realistisch geformuleerd?

Stappen zetten

En dan ga je de stap zetten. Ervaren hoe dat is. En dat kan voor je gevoel heel positief uitpakken, of heel negatief. Ga in ieder geval niet bij de pakken neer zitten. Maar stel jezelf na iedere stap de volgende vragen:

📌Waar wil ik naar toe?

📌Waar sta ik nu?

📌En wat is mijn eerst volgende stap?

Als je dit doet, dan zul je zien dat ieder eindpunt van de stap die je net hebt gezet, het beginpunt is van je eerstvolgende stap. Als een stap een keertje minder goed uitpakt, is dat dus geen probleem. Je neemt het eindpunt van die stap als nieuw begin en je formuleert je eerstvolgende stap weer.

Wat is jouw volgende stap?

Rik Smale

Reacties zijn gesloten.